دکترداریوش نسبی تهرانی

دکترای عمومی از دانشگاه شهید بهشتی

متخصص بیماری های مغز و اعصاب

مدیر عامل انجمن صرع ایران

بیش از ۳۰ سال سابقه درمان

دکتر داریوش نسبی تهرانی
WhatsApp chat