دکتر ابولفضل موسوی

عضو انجمن روانشناسی ایران

عضو انجمن علوم اعصاب شناختی

روانشناس بالینی و نوروتراپیست

تحریک فرا جمجمه ای مغز(Tdcs) نوروفیدبک

توانبخشی شناختی و افزایش کارکردهای مغز

درمان افسردگی ,اضطراب و وسواس

برنامه کاهش وزن افراد چاق مبتنی بر تکنیک های شناختی و نوروتراپی

بیش از ۷ سال سابقه کیلینیکال

WhatsApp chat