دکترمحمدرضامحمدی

عضو انجمن صرع ایران

فوق تخصص روانپزشکی کودکان

استاد اعصاب و روان دانشگاه تهران

زمینه های تخصص:

اختلالات جنسی، زناشویی، خانوادگی، روانکاوی و مشاوره

با بیش از ۲۰ سال سابقه درمان

دکتر محمدرضا محمدی
WhatsApp chat