دکترربابه کشاورز

مشاور وروان شناس بالینی
۳۰ سال سابقه مشاوره در حوزه
مشاوره شغل ، خانواده ، زوج
اختلالات رفتاری کودک ونوجوان ،بزرگسال
مدرس آموزش خانواده
مشاوره شغلی شرکت های ایران خودرو، سایپا یدک، مونیکا ،

مقالات دکتر کشاورز

 

بزرگسالان -نوجوانان -کودکان و مشاوره تحصیلی

الف-نشریات علمی -تخصصی

title:study of psychological profile of.1 congruent and disparate personality with their vocation /journal of applied environmentaland biological science (jaebs)

[thomson reuters ISI indexed

۲-عنوان مقاله :بررسی نیمرخ روانی نسخ های شخصیتی همخوان و ناهمخوان با شغل  چاپ شده در هشتمین سمینار انجمن مشاوره ایران (مشاوره شغلی و سازمانی۹

۳-لجبازی کودکان (ترجمه)نشریه علمی تخصصی ذهن زیبا -دانشگاه علامه

۴-اسباب بازی خطرناک (ترجمه ) نشریه تخصصی به کوکان بیاموزیم-دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

ب- کتب چاپ شده :

۱-ردپای بلوغ

۲-ازدواج موفق

۳-کودک من

۴-شب ادراری و شیوه های درمان

۵-بررسی نظریه های شخصیت و تاثیر آن بر روی انتخاب شغل

۶-بررسی نظریه های مشاوره

WhatsApp chat