خصوصیات رشد دوران ۸-۲ سالگی

خصوصیات رشد دوران ۸-۲ سالگی

خصوصیات رشدی کودک در ۳ سالگی: این سن برای مادر و فرزند دوره آرام و رضایت بخشی است. کودک از…
روانشناسی کودک چیست ؟

روانشناسی کودک چیست ؟

روانشناسی کودک چیست ؟ چنانچه در نمناک گفته ایم روانشناسی کودک مطالعه بر روی عملکرد های خودآگاه و ناخود آگاه…
فرزندتان را تحسین و تشویق کنید

فرزندتان را تحسین و تشویق کنید

فرزندتان را تحسین و تشویق کنیدهیچ‌گاه فرزندتان را با سایر کودکان مقایسه نکنید مخصوصاً با سایر خواهر و برادرهایشان هر…
WhatsApp chat