آن کودک در آینه کیست؟

آن کودک در آینه کیست؟
از اولین باری که پسرم در مقابل آینه عکس خودشو دید خیلی براش جالب بود
تصویر یک کودک کمی ناز و چاق که داشت با تعجب به اون نگاه می کرد .
سر خود را به عقب و جلو می چرخاند و با خوشحالی و خنده خوش را  تماشا می کرد
کودک در آینه هر حرکت خود را تقلید می کند. او لبخند می زند و می خندد و حتی سعی می کند خودش را ببوسد.
به نظر نمی رسد که او برای لحظه ای متوجه شود کودک در آینه صرفاً بازتاب خودش است.
در عوض ، این فقط بازی یک کودک زیبا است.
کودکان از بدو تولد، حتی خود را به عنوان موجودی جدا از مادر نمی‌شناسند.
بنابراین یکی از سوالاتی که برای روان شناسان به وجود آمد این بود که آیا اگر کودک را در برابر آینه قرار دهیم، آیا خودش را تشخیص می دهد؟
یا فکر می کند در آینه نیز کودک دیگری هست.
کودکان شش ماهه تا یک ساله، کودک داخل آینه را به صورت یک همبازی برای خود می دیدند و گرچه از دیدن او هیجان زده می شوند، اما تشخیص نمی دهند که آن کودک داخل آینه، خودشان هستند.

WhatsApp chat