• ارائه خدمات با دستگاه های نوروفیدبک tdcs,نقشه مغزی,افزایش توجه و تمرکز ,اختلالات حافظه ,افزایش کارکرد مغز
  • افزایش توانبخش شناختی ذهن
  • بهبود و افزایش توجه و تمرکز و حافظه در کودکان و نوجوانان و سالمندان

جهت تماس با ما فرم زیر را پر کنید

علوم اعصاب

WhatsApp chat