• انجام آزمونهای روانشناسی و شناسایی توانمندی ها و ضعف فردی
  • انجام آزمونهای استعدادیابی تحصیلی و شغلی متناسب با هر فرد
  • تحلیل بازار کار و نیاز های آن
  • مشاوره کارآفرینی در جهت تامین نیروی کار و سرمایه و ارائه راهنمایی ها ی لازم به افراد دارای سرمایه
  • مشاوره کاری و استعدادیابی برای انتخاب شغل مناسب
  • ارائه راهکار مناسب در جهت تعارض های شغلی
    (کاهش غلبه به استرس-مشکلات ناشی از کار و افزایش رضایت از کار)
  • کمک به کاهش فردسودگی شغلی و ارتقائ توانمندیها
  • مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی متناسب با آزمون های کنکوری

جهت تماس با ما فرم زیر را پر کنید

شغلی و تحصیلی

WhatsApp chat