آیا می دانید روایت درمانی شکلی از درمان است

هدف آن عبارتست از جداکردن اشخاص از مشکلات و به افراد این اجازه را می دهد که به مشکلاتشان صورت بیرونی دهند به جای آنکه در خودشان نگه دارند.

 

هدف از قصه گویی

از کودکی ما دنیا را با قصه های پدر و مادر آغاز کرده ایم و به آن انس گرفته ایم . قصه ها بازنمایی ما از خودمان و تجربه هایمان است . و قصه ویی ریشه در تاریخ بشر دارد .

در قصه مجموعه ای از حواس ما به کار گرفته می شود و یک روان درمانگر آکاه در قصه درمانی به دلیل آشنایی با ساختار قصه , به طور دقیق و علمی قصه متناسب را برای بیمار نقل یا خلق می کند.

افراد هنگام بیان داستان ,توالی و رابطه های معنادار را کشف می کنند و نسبت به وضعیت خود بینش عمیق تری به دست می آورند.

دوایدی ۱۹۹۷

دردیدگاه دانشمندان ازجمله جروم برونر,لکس و جکسوان و اریکسون ,قصه گویی را شیوه ای طبیعی برای ساختن جهان می دانند .اگر قصه ها در برگیرنده اعمال و پیامدهای آنان باشند.موجب رشداخلاقی می شوند

تریزن برگ ,مک گرات۲۰۰۱

قصه و قصه گویی از مهمترین ابزار برای رشد تخیل کودکان است در واقع داستان پلی است بین کودک و دنیای اطرافش.

 

قصه درمانی برای کودکان

قصه درمانی یکی از فنون روان درمانی است که در کنار رویکردهای روانشناسی مانند رویکرد تحلیلی ,شناختی و رفتاری کودکان را با فقدان ها ,هراس ها ,اضطراب ها آماده می سازد و به گونه ای غیرمستقیم و جذاب نیرو و امید می دهدو تغییر ایجاد می کند.

 

قصه درمانی برای بزرگسالان 

(یالوم ۱۹۷۵) اینکه فرد مسئله ومشکل خود را به صورت داستان و یا قصه از زبان کسی دیگر بشنود در وهله اول شخص این را می گوید که اوتنها نیست و کسانی دیگر ی هم بوده اند که چنین احساسی دارند.

در یک قصه خوب می توان برای فرد به روشنی توضیح داد که افکار ناسازگار چگونه اساسا شکل می گیرند و چگونه تعمیم یافته اند و مورد تحریف قرار می گیرند.

در  قصه ها معنای هر رویدادرا چهارچوب فکری و باور ما تعیین می کند ,وقتی معنای رویداد وباور ذهنیمان را تغییرمیدهیم معنای آن رویداد نیز به تبع آن تغییر می کند.

 

قلمرو قصه گویی

۱-قلمرو شناختی : توانایی قصه در انتقال دانش و کمک به فرایند حل مسئله

۲-قلمرو عاطفی: قصه باعت پالایش عاطفی -هیجانی و امید آفرینی می شود.

۳-قلمرو بین فردی: قصه باعث ایجاد و خلق پیوستگی و رابط انسانی -اجتماعی افراد با یکدیگر می شود.

۴-قلمرو شخصی :قصه باعث بصیرت و بینش می شود چرا که فرد خودش و مسائل مبتلا به زندگی اش را در ورایت دیگران ملاحظه و مشاهده کرده و درک بهتری از خود و مشکل اش پیدا می کند.

 

نتیجه گیری

روایت درمانی اعتقاد داردکه افراد مانند لنز های دوربین از داستان های خاصی در مورد توصیف خودشان استفاده می کنند این داستان ها در واقع غربال کننده تجربیات شخصی هستند و هر شخصی بنا به موقعیت تعدادی از حوادث را انتخاب کرده و بیان می کند این داستان ها دیدگاه های فرد را نسبت به زندگی ,گذشته و آینده شکل می دهند این داستان ها می توانند بطور قابل توجهی پایدار باشند روایت درمانی راهی برای دوباره متمرکز کردن لنزهای این دوربین است و در شکل دادن مجدد به داستان های شخصی و زندگی او موثر می باشد.

زندگی افراد بوسیله خطوطی از داستان ها که بطور متقاطع در هم تنیده شده اند و گاه در نگاه اول قابل دیدن نیستند شکل می یابد این خطوط مخفی قدرت فوق العاده ای در شکل دادن به زندگی فرد دارند روایت درمانی فرایند بیرون کشیدن و آشکار سازی این خطوط داستانی است .

WhatsApp chat